Az iratrendezés szakértelmet, nagy gyakorlatot igénylő tevékenység. Az iratrendezés irányítását ezért olyan szakembereink végzik, akik általános vállalatgazdasági, államigazgatási ismeretek mellett, speciális irattári, levéltári szakismeretekkel is rendelkeznek. Az iratanyagot az ügyfeleink által meghatározott szempontok, illetve a hatályos törvényi előírások szerint rendezzük. Az iratrendezés során különválogatjuk a selejtezhető (lejárt megőrzési idejű iratokat, másolatokat, stb.) és a maradandó értéket képviselő iratokat.

A maradó iratokat csoportosítjuk (gyakran dobozoljuk), figyelembe véve a visszakereshetőséget, a későbbi selejtezhetőséget. Átlátható irattári rendet alakítunk ki. A továbbtárolandó iratokról — igény szerint — számítógépes iratnyilvántartást, a selejtezésre kijelölt iratokról selejtezési jegyzéket, illetve jegyzőkönyvet készítünk.