Az iratok selejtezését — egyeztetve a levéltárral — a mindenkori vonatkozó törvények, rendeletek, utasítások szerinti, szabályos selejtezési eljárásban végezzük. Selejtezésre jelölt iratokat elkülönítjük, és olyan módon kezeljük, hogy az esetleges visszavétel lehetősége megmaradjon a levéltári jóváhagyásig.

A selejtezésre jelölt iratokról jegyzéket készítünk, előzetesen egyeztetett részletezettséggel. A selejtezendő iratokról a levéltári előírásnak megfelelő selejtezési jegyzőkönyvet (évenként, tételszámra összevont) készítünk, amelyet a levéltár illetékes vezetőjével záradékoltatunk.

A selejtezés tényét hagyományos esetben az iktatókönyvekbe bepecsételjük, elektronikus iktatás esetén az elkészült elektronikus jegyzék alkalmas az iktatóprogram adatbázisából történő kivezetésre.


A selejtezési folyamat részeként a maradó iratokat szükség szerint rendezzük, zömítjük, jegyzékeljük, átlátható irattári rendet alakítunk ki.

Az iratselejtezés terén jelentős önkormányzati és államigazgatási (állami nagyvállalatok, minisztériumok, háttérintézmények) referenciákkal rendelkezünk.